Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19


Бенефициент: «САБА 2015» ООД
Договор: BG16RFOP002-2.073-17755-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало:  14.09.2020 г.
Край:      14.12.2020 г.

 

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 248327